VreugdeVolZijn
Zorgboerderij

Deelnemers
Kleine groep


De deelnemers zijn met name mensen met autisme en syndroom van Down.

De groep is niet groter dan 5 mensen. Hierdoor is er veel aandacht voor een ieder en kunnen wij, als begeleiders veel veiligheid en ondersteuning bieden.


Nieuwe vaardigheden


Hierdoor is er ook veel ruimte om nieuwe vaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden kunnen op verschillende vlakken liggen. Bijvoorbeeld sociaal (hoe ga je met anderen om, kan je je eigen grens aangeven, hoe maak je een praatje met iemand, enz) als in fysieke handelingen (stimuleren van de grove of fijne motoriek).


Zorgplannen


We werken met zorgplannen en houden graag een goed contact met de woonplek. Dit om samen een kring te vormen om de deelnemer heen waarin hij/zij zich gedragen kan voelen. Deelnemers zijn welkom via de WMO of een pgb.